Rehabilitacja Kraków - Cmmis - Prywatna Praktyka Lekarska

Przejdź do treści

|REHABILITACJA MEDYCZNA

Konslultacje rehabilitacyjne w Krakowie

ZASTOSOWANIE REHABILITACJI
REHABILITACJA SPOŁECZNA
Zazwyczaj mowa jest tu o lekarzach rozmaitych specjalizacji, a do tego dochodzą masażyści, fizjoterapeuci, logopedzi, psychologowie i wielu innych nie mniej istotnych ludzi.
REHABILITACJA MEDYCZNA
Bez zawahania się można stwierdzić, że kooperacja tych grup odgrywa niemałą rolę w kontekście optymalnego przebiegu rehabilitacji. Dzieje się tak dlatego, że proces powrotu do zdrowia pacjenta składa się z wielu różnych etapów i tym samym niezbędne jest szersze spojrzenie proces rehabilitacji, a to mogą uczynić jedynie osoby zajmujące się różnymi specjalizacjami.

Postępowanie zespołowe do tego w odbywające się w kompleksowy sposób to nic innego jak rehabilitacja. Stosuje się ją na rzecz ludzi z dysfunkcjami fizycznymi lub psychicznymi, które mogą być nabyte bądź występują od urodzenia.

Zawsze jednak celem rehabilitacji jest przywrócenie w możliwie największym stopniu sprawności pacjentowi. Odbywa się to na szereg różnych sposobów, poprzez kompensację albo też odtworzenie utraconych funkcjonalności za sprawą choroby.Powszechnie uznaje się rehabilitację za ważny element procesu nie tylko medycznego, ale też i społecznego.

Kompleksowość rehabilitacji wynika z faktu, że do współpracy przy pomocy pacjentom zaangażowanych jest spora grupa ludzi. Mowa jest tu o tak zwanym zespole terapeutycznym, który w swoich szeregach powinien posiadać specjalistów z rozmaitych dziedzin medycyny oraz pokrewnych nauk, jakie są korzystne dla danej terapii
POJĘCIE WSPÓŁCZESNEJ REHABILITACJI
Ogólnie akceptowalna dziś koncepcja rehabilitacji w naszym kraju wywodzi się od W. Dega. To on wraz z M. Weissem byli prekursorami programu polskiej szkoły rehabilitacji. Jest ona oparta o tak zwany model rehabilitacji. Na fundamenty tego modelu składają się:

kompleksowość
powszechność
wczesność
ciągłość

Powyższe reguły sugerują jasno i dobitnie, że wszyscy mają pełne prawo do rehabilitacji.

Tym samym na dalszy plan schodzi wiek pacjenta, rozpoznanie oraz dalsze rokowania odnośnie do stanu. Ważne jest to, aby rehabilitacja była zainicjowana możliwie szybko i do tego obywała się z udziałem specjalistów z różnych dziedzin nauk medycznych.

Do tego jeszcze powinna być traktowana w sposób ciągły oraz regularny, aż do momentu zaobserwowania pozytywnych rezultatów. Jednocześnie nie można zaniedbywać żadnego z elementów rehabilitacji. Efektywna rehabilitacja to zawsze suma działań leczniczych, psychologicznych oraz społecznych.
ZAREZERWUJ TERMIN REHABILITACJI

Wykonane przez Studio Laguna 2015
Wróć do spisu treści